HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID170
ime B., Branko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /170)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vinkovci

 šum. tehničar, iz Vinkovaca. Sin Dušana i Paule rođ. Puškarić. Osnovnu školu završio je u Vinkovcima, a Srednju šumarsku u Novoj Gradiški. Pretežito je radio kao šum. radnik sjekač u UŠ Vinkovci – Šumarija Vinkovci. I danas radi na istom mjestu kao stručni radnik u šumarstvu – šum. tehničar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM