HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1705
ime M., Marijan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik, referent
     

                                                                IZBOR      (lugari /1705)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Delnice

 

umirovljen

šumarski tehničar

 Sin Filipa i Antonije rođ. Turk. Osnovnu školu završio je u Prezidu, a Srednju šum. školu u Delnicama 1969. god. U šumarstvu radi od 1972. god., pretežito u Šumariji Prezid, ŠG Delnice. Pretežito bio je referent za iskorištavanje šuma. Istakao se kao predsjednik Radničkog vijeća. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Prezid. Sudionik je Domovinskog rata. Dodijeljena mu je Spomenica Domovinskog rata. Živi u Prezidu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM