HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1713
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
čuvar – nadzornik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1713)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Romana i Milke rođ. Tomac. Osnovnu školu završio je u mjestu Razloge, a Srednju šum. školu u Delnicama. Glavninu dosadašnjeg radnog vijeka bio je čuvar – nadzornik u NP “Risnjak”. Živi u Crnom Lugu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM