HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1714
ime M., Slavko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1714)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1978.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1978. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Požega, Šumarija Čaglin.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM