HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1716
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     


lokacija


član HŠD ogranak
Požega

1985

šumarija Pleternica

šumarski tehničar

 Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Požega, Šumarija Pleternica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM