HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1734
ime M., Miljenko
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar specijalist, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1734)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1986.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1987.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
djelovao Velika Gorica

 šum. tehničar specijalist, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika, (Zagreb, Medveščak, 1968). Sin Antuna i Kate rođ. Ceković. Osnovnu školu završio je u Vel. Gorici, a Šum. školu u Karlovcu: za šum. radnika 1986, za šum. tehničara 1987, a za šum. tehničara specijalistu 2001. god. U šumarstvu se zaposlio 1988. god. Pretežito je radio u Šumariji Vel. Gorica. Sada je zaposlen u "Hrv. šumama", UŠP Zagreb, Šumarija Vel. Gorica. Živi u Vukomeriću.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM