HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1735
ime M., Mladen
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /1735)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1980.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1981.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Antuna i Kate rođ. Ceković. Osnovnu školu završio je u Vel. Gorici, a Šum. školu u Karlovcu: za šum. radnika 1980, a za šum. tehničara 1981. god. Pretežito je radio u šumariji Vel. Gorica, gdje je i sada na mjestu čuvara šuma u Hrvatskim šumama, UŠP Zagreb. Živi u Cerovskom Vrhu kod Vel. Gorice.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM