HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1736
ime M., Mirko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lovišta – pom. revirnika
     


lokacija


 Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1964. god. U šumarstvu se zaposlio 1970, a prethodno je imao šest godina radnog staža izvan šumarstva. God. 1974. radio je kao poslovođa u šum. II u Šumariji Strošinci, ŠG "Hrast" Vinkovci. Zaposlen je (2003) u Hrvatskim šumama, UŠP Vinkovci, Šumarija Vinkovci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM