HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1742
ime M., Nikola
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     


lokacija

niže obr.1978.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Mihajla i Milice rođ. Milanović. Osnovnu školu polazio je u Ogulinu, a srednju Šum. školu završio je u Karlovcu (1979). Kao pripravnik zaposlio se 1.4.1981. u Građ. pogonu Ogulin, a potom sve vrijeme radi u Šumariji Jasenak, kao poslovođa na pomoćnom stovarištu i na tom se poslu istakao. I danas radi u Hrvatskim šumama u Šumariji Jasenak, UŠ podružnica Ogulin. Živi u Ogulinu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM