HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1746
ime N., Ivan
zvanje
zanimanje     
SSS, upravitelj šumarije
     

                                                                IZBOR      (lugari /1746)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Garešnica

 SSS, upravitelj šumarije. U šumarstvu zaposlio se prije II. svj. rata. God. 1974. imao je 35 godina radnog staža i bio je upravitelj Šumarije Garešnica ŠG «Mojica Birta» Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM