HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1751
ime N., Milan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, referent uzgoja
     

                                                                IZBOR      (lugari /1751)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1956.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Jovana i Marije rođ. Mamula. Osnovnu školu završio je u Osijeku, a srednju Šum. školu u Karlovcu 1956. Nakon okončanja srednje škole i vojnog roka, otpočeo je s radom u šumarijama Novi Vinodolski i Krasno (1960). Od kraja 1960. do kraja 1984. radio je u stalnom radnom odnosu u spomenutim šumarijama. Od 1985. zaposlen je kao referent za uzgoj u OOUR-u za uzgoj šuma Fužine, odnosno od 1991. do umirovljenja (1992) u Šumariji Fužine, UŠ Delnice. Živi u Fužinama.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM