HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1762
ime N., Nikola
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1762)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1976.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Jure i Milke rođ. Paulić. Osnovnu školu polazio je u Oštarijama, a srednju Šum. školu završio je u Karlovcu (1976). Nakon završene stručne škole, 1978. zaposlio se u Šumariji Josipdol, gdje je do 1991. bio poslovođa u iskorišt. šuma. Sudionik je Domovinskog rata. Od 1991. do 1996. bio je u Hrv. vojsci, gdje je postigao čin bojnika i dobio više priznanja. Potom do 2002. god. radio je u Šumariji Josipdol kao lugar, a od 2002. na mjestu je revirnika u istoj Šumariji, UŠ podružnica Ogulin.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM