HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID177
ime B., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /177)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1962.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
djelovao Vinkovci

član HŠD ogranak
Vinkovci

1974

Izvanredni članovi

šumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1962. god. U šumarstvu se zaposlio 1970, a 1974. radio je kao poslovođa u šumarstvu II u Šumariji Spačva, ŠG "Hrast" Vinkovci. Sada radi kao revirnik u "Hrvatskim šumama", Stručne službe UŠP Vinkovci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM