HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1771
ime N., Franjo
zvanje
zanimanje     
čuvar šume, PKV djelatnik
     


lokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1955. Prema pronađenim podacima, 1974. radio je u šumarstvu, u Šumariji Vrbovec, ŠG Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM