HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1787
ime O., Ivan
zvanje
zanimanje     
SSS, poslovođa uzgoja
     

                                                                IZBOR      (lugari /1787)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vrbovec

 SSS, poslovođa uzgoja. U šumarstvu se zaposlio 1950. i radio je u Šumariji Vrbovec, ŠG "Mojica Birta" Bjelovar, do umirovljenja

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM