HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID179
ime B., Ante
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /179)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

član HŠD ogranak
Karlovac

1963

umirovljenici

šumarski tehničar

 God. 1979. završio je uz rad Šum. školu u Karlovcu. Zaposlen je u Hrvatskim šumama UŠP Karlovac, Šumarija Krašić.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM