HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1791
ime O., Milan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1791)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1955.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1955. God. 1974. bio je zaposlen kao referent org. upravljanja u Šumariji Vel. Grđevac, ŠG Bjelovar. Do tada je u šumarstvu radio 18 god. Ostali podaci nisu nam poznati.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM