HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1806
ime O., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik
     


lokacija


član HŠD ogranak
Delnice

1993

Šumarija Skrad

šumarski tehničar

 Sin Ervina i Adele rođ. Janeš. Osnovnu školu završio je u Fužinama, a Srednju šum. u Delnicama 1975. god. Od 1977. zaposlen je u Šumariji Fužine ŠG Delnice. Nakon reorganizacije šumarstva, radi u OOUR–u za uzgoj od 1985. do 1991. god., a potom zaposlen je u “Hrv. šumama”, UŠP Delnice, Šumarija Fužine. u svojstvu revirnika. Od 1984. radio je na uzgoju šuma. Na Veleučilištu u Karlovcu studira smjer Lovstvo i zaštita prirode. Suradnik je ovog Leksikona. Njegovom zaslugom prikupljeni su podaci za životopise lugara i šum. tehničara s područja Fužina, Liča, Vrata i Benkovca. Živi u Delnicama.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM