HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1808
ime O., Goran
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1808)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Vladimira, zanimanjem šum. tehničara, i majke Štefanije rođ. Cerovečki. Osnovnu školu završio je u Vitezu, a Srednju šum. školu u Travniku (1987). Nakon završene škole, 1987. god. zaposlio se u ŠIP–u “Šebešić” Travnik, Šumarija Vitez, i na tom je radnom mjestu ostao do ratnih zbivanja 1992. god. Od 1996. do 2003. god. bio je zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Sisak, Šumarija Glina. Preminuo je od posljedica prometne nesreće 2003. god. u bolnici u Petrinji.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM