HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID181
ime B., Jozo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa i lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /181)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Pere i Marije rođ. Blažević. Osnovnu školu završio je u Vitovlju, a Šum. školu u Ilidži (Sarajevo). Radio je u drvnoj industriji i šumarstvu: od 1981. do 1992. bio je zaposlen u Tvornici stolica Turbe, a od jeseni 1994. zaposlen je u Šumariji Đulovac, UŠP Bjelovar gdje radi kao poslovođa i lugar. Živi u Daruvaru.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM