HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1818
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1818)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Delnice

1996

Šumarija Mrkopalj

ostali magistri struke

 Sin Josipa i Marije rođ. Brozović. Osnovnu školu završio je u Sungeru, a Srednju Šum. školu u Delnicama. Nakon završene škole radi u Šumariji Mrkopalj na mjestu poslovođe. I danas (2003) zaposlen je u Hrv. šumama, UŠP Delnice, Šumarija Mrkopalj. Živi u Sungeru kod Mrkoplja. PADEŽANIN Vladimir, ing. organizacije rada, pom. revirnika, poslovođa, (Duga Resa, 1948). Sin Predraga i Marije rođ. Vratarić. Osnovnu školu završio je u Dugoj Resi, a Šum. školu u Karlovcu (1967). God. 1982. završio je studij za inžinjera organizacije rada na Višoj školi za organizaciju rada u Novom Sadu. Od 1968. radi u Šumariji Valpovo, pretežito kao poslovođa radilišta i mehanizacije. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Osijek, Šumarija Valpovo.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM