HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1820
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – čuvar šume i lov.
     

                                                                IZBOR      (lugari /1820)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1977.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Karlovac

1983

umirovljenici

šumarski tehničar

 Sin Josipa i Marije rođ. Jelačić. Osnovnu školu završio je u Draganiću, a Šum. školu u Karlovcu (1977). Od 1981. do 1995. radio je kao šum. tehničar u UŠ Karlovac, a od 1995. radi kao čuvar šume u Šumariji Draganić.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM