HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1823
ime P., Franjo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1823)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Drage i Katarine rođ. Kostelić. Osnovnu školu završio je u Vrbovskom, a Srednju šum. školu u Delnicama. U šumarstvu se zaposlio 1981. god. Radio je pretežito na mjestu poslovođe – pom. revirnika u Šumariji Vrbovsko. I sada (2003) zaposlen je u "Hrv. šumama", UŠP Delnice, Šumarija Vrbovsko. Živi u Jablanu kod Vrbovskog.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM