HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1824
ime P., Mile
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1824)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vukovar

 čuvar šume – lugar, KV djelatnik, zaposlen u ŠG Vinkovci od 1956, a u Šumariji Vukovar nalazio se 1972. godine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM