HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1828
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, upravitelj, revirnik, lugarski kontrolor
     

                                                                IZBOR      (lugari /1828)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1974.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

član HŠD ogranak
Split

1954

zu-mirovina

šumarski tehničar

 Sin Paška i Marije rođ. Huljev. Osnovnu školu završio je u Primoštenu, Nižu šum. školu u Sinju (1949), a srednju Šum. školu u Karlovcu 1974. uz rad. Cijeli radni vijek (1949 – 1982) radio je u šumarstvu i dao znatan doprinos zaštiti šuma, unapređenju šumarstva i lovstva te pošumljavanju krša. Godine 1949. zaposlio se kao referent za uzgajanje šuma i lovstvo u KNO Šibenik. Od 1952. do 1956. bio je šef Šumske ispostave Vrpolje, ŠG "Dalmacija" Split. Sudjeluje u izgradnji zgrade Šumarije Šibenik, podizanju burobrana na području željezničkih stanica Kistanje i Đevrske, te rasadnika Mučići. Zatim je do 1966. radio kao lugarski kontrolor ŠG Šibenik, a od 1967. do 1972 kao revirnik u ŠG "Kras" Šibenik. Od 1973. do umirovljenja 1982. bio je rukovodilac OOUR–a Šumarije Šibenik istoga gospodarstva, a pri kraju tog razdoblja i v.d. direktora gospodarstva. Izrađivao je planove pošumljavanja, njege i zaštite šuma te na hortikulturnom uređenju škola i podizanju drvoreda. Nakon odlaska u mirovinu zastupa Tvornicu celuloze Plaški pri nabavi celuloznog drva u Dalmaciji. U toku rada u šumarstvu sudjelovao je u pošumljavanju 7.000 ha krša na kopnu i šibenskom otočju, 15 godina obavljao procjene zemljišta kod izgradnje dalekovoda, sudjelovao u organizaciji zaštite šuma od požara, bio član povjerenstva za procjenu šteta od šumskih požara i sudjelovao u radovima na sanaciji i pošumljavanju opožarenih površina. Surađivao je sa Šum. institutom u Jastrebarskom, Poslovnom zajednicom šumarstva u Zagrebu, na zaštiti šuma te sa stručnjacima iz područja lovstva. Za uspješnost u radu više je puta nagrađivan: 1975. primio je Povelju Općinskog vijeća Šibenik za rad i unapređenje šumarstva; 1979. primio je Zlatnik Zajednice općina Split za sudjelovanje u organizaciji VIII. Mediteranskih igara; 1981. HLS dodijelio mu je Lovačko odlikovanje I. reda za unapređenje lovstva; 1985. uručena mu je Plaketa Šum. organizacije Dalmacije za posebne zasluge na podizanju šuma i razvoj šumarstva Dalmacije; 1989. uručeno mu je republičko Odlikovanje za unapređenje kulturno–prosvjetnih djelatnosti na području Primoštena. Kao umirovljenik živi u Primoštenu i bavi se raznim korisnim hobijima.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM