HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1835
ime P., Miroslav
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1835)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Ferdinanda i Ljubice rođ. Tomljanović. Osnovnu školu završio je u Mrkoplju, a Srednju šum. školu u Delnicama 1965. god. Cijeli radni vijek proveo je u Šumariji Mrkopalj, ŠG Delnice. Odličan je poznavalac šum. predjela, vrsni revirnik i organizator rada u proizvodnji. Radi u Hrv. šumama UŠP Delnice, Šumarija Mrkopalj. S obitelji živi u Mrkoplju.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM