HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1836
ime P., Ivica
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šume
     

                                                                IZBOR      (lugari /1836)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Požega

1986

šumarija Požega

šumarski tehničar

 Sin Pere i Božice, rođ. Krezić. Osnovnu i srednju školu završio je u Požegi. Od 1983. radio je kao šum. radnik u Šumariji Požega, ŠG Požega. Od 1992. do danas radi kao šum. tehničar – čuvar šume u Hrvatskim šumama, UŠP Požega, Šumarija Požega. Živi u Požegi.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM