HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1839
ime P., Marijan
zvanje
zanimanje     
lugar – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1839)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Mrkopalj

 rođen 25.3.1923. god. Cijeli radni vijek bio je lugar – poslovođa u Šumariji Mrkopalj. Radio je na svim poslovima, od uzgojnih radova do sječe i otpreme drvnih sortimenata.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM