HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1846
ime P., Marijan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1846)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1985.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
trenutno, od UŠP PožegaOdjel za uređivanje šuma

član HŠD ogranak
Požega

1992

Hrvatske šume

šumarski tehničar

 Rođen u Požegi 29.06.1966. Osnovnu školu završio u Požegi. Šumarsku školu završio u Karlovcu 1985. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Požega, Odjel za uređivanje šuma kao pomoćnik taksatora na poslovima vezanima uz GIS obradu podataka. Istakao se kao darovatelj krvi (94/2013).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM