HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1855
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1855)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1983.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik - III. stupanj
srednje obr.1985.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu - IV. stupanj

 Uz rad, 1980. god. završio je najprije II. stupanj u Šum. školi Karlovac i postigao zvanje specijalizirani radnik u šumarstvu na uzgoju, zaštiti i lovstvu, zatim je 1983. završio III. stupanj, a 1985. i IV. stupanj te postigao zvanje šum. tehničara. Zaposlen je u "Hrvatskim šumama", UŠP Koprivnica, Šumarija Križevci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM