HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1863
ime P., Marijan
zvanje
zanimanje     
SSS, šumarski kontrolor
     

                                                                IZBOR      (lugari /1863)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Koprivnica

 SSS, šumarski kontrolor. U šumarstvu se zaposlio 1949, a 1974. godine radio je u OOUR–u Koprivnica Stručne službe.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM