HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1876
ime P., Marijan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1876)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Vinka i Marije rođ. Tomac. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a nižu gi mnaziju u Delnicama. Završivši Srednju šum. školu u Plaškom 1951, otišao je na odsluženje vojnog roka, a 1.10.1952. god. zasnovao je radni odnos u Gor.–primor. ŠG u Delnicama, gdje se nalazio do odlaska u mirovinu. Radio je pretežito na iskorištavanju šuma u Šumariji Ravna Gora. Živi u Ravnoj Gori.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM