HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1880
ime P., Mato
zvanje
zanimanje     
pom. revirnika - čuvar šuma
     


lokacija


 Sin Marijana i Stane rođ. Gluvak. Osnovnu školu završio je u Virju, a srednju u Šum. školskom centru Ilidža - Sarajevo (1972. god.). Nakon završene srednje škole zaposlio se u ŠIPAD-u “Šebešić” u Travniku 1972, a poslije društvenih promjena do danas (2003) radi kao čuvar šume - pom. revirnika u “Hrv. šumama”, UŠP Bjelovar, Šumarija Suhopolje. Živi u Lipovcu kod Gradine (Suhopolje).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM