HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1885
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1885)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Radi u Hrvatskim šumama, Stručne službe UŠP Split.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM