HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID189
ime B., Marijan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     


lokacija

niže obr.1983.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1984.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Našice

1993

Stručne službe

šumarski tehničar

 Šum. školu u Karlovcu (IV. stupanj) završio je 1984. i postigao zvanje stručni radnik u šumarstvu – šum. tehničar. Zaposlen je u Šumariji Đurđenovac, UŠP Našice.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM