HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1898
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1898)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Zadar

 lugar, rođ. u Zatonu kod Zadra. Kao lugar radio je od 1962. do 1973. god. u Šumariji Zadar, kada je otišao u starosnu mirovinu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM