HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID190
ime B., Marija
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, administrator
     

                                                                IZBOR      (lugari /190)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Zaposlena je u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Mrkopalj.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM