HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1901
ime P., Ivica
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1901)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1991.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Vinkovci

2000

isključeni

šumarski tehničar

 Sin Marka i Ruže rođ. Kaurin. Osnovnu školu završio je u Posavskim Podgajcima, a Šum. školu u Karlovcu (1991). Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Gospić, Šumarija Donji Lapac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM