HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1903
ime P., Stevo
zvanje
zanimanje     
dipl. oec.
     

                                                                IZBOR      (lugari /1903)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1953.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Đure i Dragice rođ. Tarabić. Osnovnu školu završio je u Dabrini, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1953). Više od dvadeset godina radio je u šumarstvu: god. 1955–56. u Šumariji Generalski Stol; 1956–59. u Šumariji Pisarovina; 1959–65. u Taksaciji Karlovac; u Upravi ŠG Karlovac 1966. do 1979. Potom prelazi iz šumarstva na rad u Općinsko sindikalno vijeće (1972–77), pa u Karlovačku pivovaru (1978–80) i na kraju radi u SOUR–u Petrova Gora (1980– 91). Potom odlazi u mirovinu, u kojoj se i sada (2003) nalazi. Živi u Karlovcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM