HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1907
ime P., Goran
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, šum. radnik sjekač
     

                                                                IZBOR      (lugari /1907)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1995.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
djelovao Valpovo

član HŠD ogranak
Osijek

2014

HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Valpovo

šumarski tehničar

 šum. tehničar, šum. radnik sjekač. Šum. školu završio je u Karlovcu 1995. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Osijek, Šumarija Valpovo.
 Od 2001. do 2008. zaposlen kao šumski radnik sjekač u Šumariji Valpovo, UŠP Osijek, zatim od 2008. do 2010. kao vozač forwardera u RJ Šumatrans Osijek. Od 2010. do 2015. radi kao poslovođa u Šumariji Baranjsko Petrovo selo te od 2015. nadalje u Šumariji Valpovo.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM