HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1908
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     


lokacija


 Sin Stjepana i Katice rođ. Cifrić. Osnovnu školu završio je u Petrijevcima, a Srednju šum. u Delnicama 1969. god. Od 1973. zaposlen je u šumarstvu. Sada radi kao šum. tehničar u Hrvatskim šumama, UŠP Osijek, Šumarija Valpovo. Živi u Valpovu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM