HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID191
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar, čuvar šuma i lovišta – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /191)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Našice

1993

Šumarija Donji Miholjac

šumarski tehničar

 Zaposlen je u Šumariji Donji Miholjac, UŠP Našice.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM