HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1919
ime P., Dražen
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1919)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1991.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Bjelovar

17.06.2005

UŠP Bjelovar, Šumarija Čazma

šumarski tehničar

 Sin Stjepana i Ane rođ. Marović. Osnovnu školu "Milke Trnine" polazio je u Križu kod Novoselca, a srednju Šum. školu završio je u Karlovcu (1991). Nakon završene stručne škole, 1.7.1991. god. zaposlio se kao pripravnik u Šumariji Čazma, a od 1.6.1994. radi kao poslovođa u "Hrv. šumama", Šumariji Đulovac, UŠ podružnica Bjelovar. Živi u Koreničanima kod Đulovca.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM