HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID192
ime BLAŽEKOVIĆ, Pavao
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /192)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen2. 6. 1892.Gola /Koprivnica/
umro5. 8. 1954.Koprivnica

 Pučku školu polazio je u Goli, a lugarski ispit položio je u Bjelovaru. Glavninu radnog vijeka radio je kao lugar–kontrolor u šumarijama Gola i Đurđevac. Umirovljen je 1954. godine. Umro je u Koprivnici. U Borošićevu službenom popisu zaposlenih u šumarstvu iz 1933. godine navodi se kao zvanični (službeni) lugar Šumske uprave Pitomača.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM