HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1921
ime P., Ivica
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     


lokacija


 Šum. školu završio je u Karlovcu 1979. god. Kao tehnički suradnik pripravnik zaposlio se početkom 1985. god. u Šum. institutu Jastrebarsko. I 1992. i 1999. radio je u Institutu i surađivao sa dr. I. Medvedovićem, te objavio nekoliko zajedničkih radova.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM