HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1922
ime P., Stevo
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     


lokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1953, sa pet godina ranijeg radnog staža, a 1974. radio je kao lugar u Šumariji Sokolovac, ŠG Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM