HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1928
ime P., Ivan  - stariji
zvanje
zanimanje     
lugar i poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1928)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Rudolfa i Agneze rođ. Sušić. Osnovnu školu završio je u Mrkoplju, Lugarsku školu u Rijeci, a Građevinsku školu u Ivanić Gradu. Godine 1949. i 1950. radio je kao građevinski poslovođa u Građ. poduzeću Senj, Ispostava Delnice, Sekcija Mrkopalj. Od 1.6.1955. pa do umirovljenja 1981.radio je kao lugar u Šumariji Rijeka, ŠG Delnice. Živi u Gornjem Jelenju kod Rijeke.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM