HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1930
ime P., Ivica
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1930)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1984.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Mije i Marije, rođ. Pavlović. Osnovnu školu završio je u Podgoraču, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1984). U šumarstvu radi od 1984. god. Pretežito je radio kao šum tehničar, pom. revirnika u Šumariji Našice, ŠG Našice, sada "Hrv. šume", UŠ podružnica Našice. Živi u Vukojevcima kod Našica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM