HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1931
ime P., Marijan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1931)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Delnice

1994

Šumarija Mrkopalj

šumarski tehničar

 Sin Danijela i Marije rođ. Vlahović. Osnovnu školu završio je u Mrkoplju, a Srednju šum. školu u Delnicama 1979. Poslovođa je na iskorištavanju šuma Šumarije Mrkopalj, ŠG Delnice. God. 1981. do 1983. radio je u Drvenjači Fužine, gdje je bio poslovođa u skladištu sirovine. Naredne dvije godine radio je u DIP–u Mrkopalj. Tu je bio poslovođa u pilani i skladištu sirovine. Od 1985. poslovođa je na iskorištavanju šuma. I danas (2003) živi i radi u Mrkoplju. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Mrkopalj. Bavi se i slikarstvom. Izlagao je na kolektivnim izložbama u Mrkoplju, Delnicama, Karlovcu, Zagrebu i u Schwandorfu u Njemačkoj. Radi u različitim tehnikama, a tematika su mu najčešće pejzaži i portreti. Brat je blizanac šum. tehničara i slikara Ferdinanda s kojim često zajedno izlaže.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM