HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1933
ime P., Mladen
zvanje
zanimanje     
stručni radnik u šumarstvu, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1933)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Vinka i Barbare rođ. Sović. Osnovnu školu završio je u Fužinama, a Srednju šum. školu u Delnicama (1985). Odradivši pripravnički staž 1985– 1986. god., stalno se zaposlio kao poslovođa u Šumariji Fužine, ŠG Delnice. Neko vrijeme bio je privatni poduzetnik, a sada radi kao struč. radnik u šumarstvu – poslovođa u Hrvatskim šumama, UŠP Delnica, Šumarija Fužine. Istakao se kao primjeran djelatnik, a primio je i novčane nagrade za neprekinuti radni staž. Živi u selu Slavica blizu Vrata.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM